Vyer:

Jag har rest på en charterresa: 

Vid förseningar som överstiger åtta timmar vid ankomst till destinationen, utgår en ersättning från researrangören motsvarnde en dagsandel av resans grundpris. Detta sker automatiskt ca två veckor efter hemkomst. 

Förseningsintyg finns oftast att hämta direkt på flygbolagets hemsida, 

Förseningsinformation Novair

Övriga flygbolag

Jag har rest på en resa med flexibel reslängd: 

Om din flygresa har blivit försenad mer än 8h på utresan ska du fylla i detta formulär: Formulär för flygförsening med Flexibel reslängd

Förseningsintyg finns oftast att hämta direkt på flygbolagets hemsida, 

Vid förseningar på hemresan utgår ingen generell ersättning från arrangören. Man kan ha rätt till ersättning för eventuella rimliga merkostnader såsom förlorad arbetsinkomst, fördyrad parkering osv. Vid en Force Major händelse såsom strejk, oväder osv har man inte rätt till ersättning för merkostnader.

Har du haft en flygförsening med SAS senaste veckan så hittar du ditt förseningsityg här: 

SK7674 LPA-GOT

SK7673 GOT-LPA

SK7714 LPA-CPH

SK7677 GOT-TFS

SK7678 TFS-GOT

SK7711 CPH-TFS

SK7712 TFS-CPH

SK7721 CPH-FUE

SK7722 FUE-CPH 
SK7680 FUE-GOT
SK7713 CPH-LPA
SK7679 GOT-FUE