Vyer:

Om du fortfarande är på resmålet och det är något du inte är nöjd med så tar du kontakt med våra reseledare så att de kan hjälpa dig. 

Har du ett bokningsnummer på 12 siffror så hittar du kontaktuppgifterna på din biljett eller i vår app

Har du ett bokningsnummer på 8 siffror så hittar du kontaktuppgifterna i mejlutskicket du får innan avresa eller i vår app

Glöm inte att dina synpunkter ska vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomsten.

Gäller ditt ärende sjukdom, skada eller inbrott hänvisar vi till ert försäkringsbolag. Köpte du reseförsäkring när du bokade resan är du försäkrad hos Gouda Reseförsäkring. De når du på telefon 08-615 28 00.

När din reklamation är oss tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse. Enklare ärenden svarar vi dock på tidigare. Handläggningstiden beror på att vi ska hinna kontakta berörd personal och samarbetspartners, för att samla in information om ärendet.

Våra handläggare som sedan bedömer ärendet har lång erfarenhet av reklamationshantering och resebranschen. Alla handläggare är väl insatta i resevillkoren, branschpraxis, paketreselagen och Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer. När handläggningen är klar får du ett skriftligt besked där vi meddelar vårt beslut.

Om du inte är nöjd med din resa efter att du har kommit hem så kan du skicka in en reklamation till oss här.