Vyer:

Inget flygbolag kan undvika flygförseningar. Att förseningar uppstår kan bero på många olika faktorer, som trängsel i luftrummet, tekniska orsaker, väderförhållanden och liknande. Vid eventuella förseningar gör Apollo och flygbolaget allt för att lindra effekten av förseningen. Tänk på att ha minst 3-4 timmar tillgodo mellan anslutning och flygresa både på ut- och hemresa eftersom förseningar kan uppstå.

Apollo omfattas av paketreselagen. Vi följer de rättningslinjer som finns gällande kompensation för flygförseningar. Har du rätt till kompensation i förbindelse med en försening, kommer detta att automatiskt utbetalas till dig. Du behöver inte göra något. Se mer om reglerna för kompensation här under.

Paketreselagen

Vi följer paketreselagen och praxis för kompensation vid förseningar av paketresor . Det betyder att en försening på utresan av en viss längd medför kompensation. Försening på hemresan medför däremot ingen kompensation oavsett längd.

Kompensation vid försening på utresan

Resans längdLängd på försening vid ankomst                  Medför det kompensation?                 Vilken kompensation?
Mellan 1-4 dygnUnder 5 timmarNejIngen
 Över 5 timmarJa1 dygnsandel *
Mellan 5-8 dygnUnder 8 timmarNejIngen
 Över 8 timmarJa1 dygnsandel *
Över 8 dygnÖver 8 timmarJa1 dygnsandel *


*En dygnsandel utgör resans pris med avdrag för eventuella rabatter och tillägg, delat med resans antal nätter.

Kompensation vid försening på hemresan

Försening på hemresan medför ingen kompensation oavsett längd.
 

EU-förordning om flygförsening

Ersättning efter EU-förordning 261/04 ska riktas direkt till flygbolaget. Ett sådant krav ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.

Rättigheter enligt EU:s förordning 261/2004

Om du drabbas av en försening på din resa kan du kräva kompensation i enlighet med EU:s förordning. Du måste dessutom uppfylla nedan kriterier:

  • Flygresan avgick från en flygplats inom EU.
  • Flygresan ankom till en flygplats inom EU med ett EU-registrerat flygbolag. Alternativt en flygplats utanför EU men med ett EU-registrerat flygbolag.
  • Du måste ha varit ombord på den aktuella flygningen.
  • Kravet ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.
  • Gäller om flyget ankommer mer än 3 timmar sent till din destination. Förordningen gäller inte om förseningen berodde på oförutsedda händelser så som väder eller strejk.

Eventuella krav enligt EU-förordningen måste ställas till flygbolaget. Flygbolaget kan komma att dra av ersättning som redan betalats ut enligt paketreselagen.

Om förseningen uppgår till mer än 5 timmar från den förväntade avgångstiden kan du enligt EU-förordningen avbryta flygdelen av resan. Observera att du i så fall inte får någon ersättning för boende eller andra tillägg som du inte kan utnyttja.