Vyer:

Inget flygbolag kan undvika flygförseningar. Att förseningar uppstår kan bero på många olika faktorer, som trängsel i luftrummet, tekniska orsaker, väderförhållanden och liknande. Vid eventuella förseningar gör Apollo och flygbolaget allt för att lindra effekten av förseningen. Tänk på att ha minst 3-4 timmar tillgodo mellan anslutning och flygresa både på ut- och hemresa eftersom förseningar kan uppstå.

Apollo och flygbolagen ansvarar inte för konsekvenser som missad utresa alternativt anslutning på grund av försenade flyg. Ersättning för detta utgår heller inte. En reseförsäkring kan i vissa fall ge täckning för liknande utgifter. Apollos reseförsäkring ersätter till viss del merkostnader vid missad bokad anslutning på hemresan till följd av försening. Ersättning efter EU-förordning 261/04 ska riktas direkt till flygbolaget. Ett sådant krav ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.

Reseförsäkringen är det enklaste sättet att skydda sig mot oväntade kostnader i samband med förseningar.

 

Försening på utresan

Vid en försening informerar vi dig löpande via SMS så fort vi får informationen till oss. Det är viktigt att du har med dig din mobiltelefon samt att mobilnumret i din bokning stämmer så att vi kan nå dig.

Vid köp av en paketresa omfattas du av paketreselagen. Apollo följer praxis för kompensation vid förseningar vilket innebär att förseningar kompenseras enligt nedanstående tabell.

Resans längdLängd på föresning vid ankomst till resmåletMedför det kompensationVilken kompensation
Mellan 1-4 dygn1.Under 5 timmar 2. Över 5 timmar1. Nej 2. Ja1. Ingen 2. 1 dagsandel*
Mellan 5-8 dygn1. Under 8 timmar 2. Över 8 timmar1. Nej 2. Ja1. Ingen 2. 1 dagsandel *
Över 8 dygnÖver 8 timmarJa1 dagsandel*

 

*En dagsandel utgör resans pris minus försäkring, rabatter och eventuella tillägg.

Reser du med charterflyg och har en försening på utresan behöver du inte göra någonting. Om du har rätt till ersättning betalas den ut till dig automatiskt. Reser du med reguljärflyg ska du kontakta oss så ser vi närmare på ditt ärende. Observera att kompensation endast gäller för paketresor och inte om du bokat endast en flygbiljett. Om du har bokat hotell, hyrbil eller annat på egen hand som påverkas av förseningen är det inte möjligt att få ersättning för det från oss eftersom det inte är bokat via oss.

 

Försening på hemresan

Förseningar på hemresan medför ingen kompensation enligt paketreselagen.

Ersättning av utgifter i samband med försening på hemresan

  • Du står själv för eventuella utgifter som uppkommer om du blir sen till flyg- tåg- eller bussförbindelser som du själv arrangerat.
  • Du kan få ersättning för utgifter i form av anslutningstransport eller övernattning från din reseförsäkring

 

Rättigheter enligt EU:s förordning 261/2004

Om du drabbas av en försening på din resa kan du kräva kompensation i enlighet med EU:s förordning. Du måste dessutom uppfylla nedan kriterier:

  • Flygresan avgick från en flygplats inom EU.
  • Flygresan ankom till en flygplats inom EU med ett EU-registrerat flygbolag. Alternativt en flygplats utanför EU men med ett EU-registrerat flygbolag.
  • Du måste ha varit ombord på den aktuella flygningen.
  • Kravet ska vara flygbolaget tillhanda senast 2 månader efter att förseningen uppstått.
  • Gäller om flyget ankommer mer än 3 timmar sent till din destination. Förordningen gäller inte om förseningen berodde på orförutsedda händelser så som väder eller strejk.

Eventuella krav enligt EU-förordningen måste ställas till flygbolaget. Flygbolaget kan komma att dra av ersättning som redan betalats ut enligt paketreselagen.

Om förseningen uppgår till mer än 5 timmar från den förväntade avgångstiden kan du enligt EU-förordningen avbryta flygdelen av resan. Observera att du i så fall inte får någon ersättning för boende eller andra tillägg som du inte kan utnyttja.