Vyer:
Om du ska få återbetalning för en avbokad resa som är betald med presentkort så kommer du att få returbeloppet laddat på ett nytt presentkort.