Vyer:
För charterresor bokade minst 48 dagar innan avresa bekräftas bokningen genom en anmälningsavgift inom 5 dagar.
Resterande belopp skall sedan vara Apollo tillhanda senast 40 dagar innan avresa. Datum och belopp hittar du på din bokningsbekräftelse.
Om betalning av anmälningsavgiften eller slutbetalning inte kommer in till oss avbokas resan automatiskt.
 
För resor bokade 41-47 dagar innan avresa skall hela beloppet vara Apollo tillhanda senast 40 dagar innan avresa.
 
För resor bokade mindre än 41 dagar innan avresa skall hela beloppet betalas betalas direkt vid bokningstillfället. 
 
  • Anmälningsavgiften för resor inom Europa är 2000 kronor per person.
  • Anmälningsavgiften för resor till Kanarieöarna, Madeira, Mellanöstern och norra Afrika  är 2500 kronor per person.

 

För paketresor med reguljärflyg skall alltid en anmälningsavgift erläggas i samband med bokningstillfället. Anmälningsavgiften täcker hela avgiften för flyget samt en del av hotellet.

Resor med reguljärflyg som du paketerat själv skall betalas till fullo vid bokning.

 

 

 

 

Kommentarer (0)