Visninger:

Gravide må fra uke 28 kunne fremvise legeerklæring, skrevet på engelsk, ved innsjekk på flyplassen. Legeerklæringen må være utstedt mindre enn 10 dager før avreise. Har du ikke legeerklæring kan du bli avvist av og nektet ombordstigning. Enkelte flyselskaper har også begrensninger om at flyreisen ikke kan være lenger enn 4 timer. Fra 4 uker før termin tillates ikke gravide å fly.

Du kan reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i svangerskapets 24. uke, kan du ikke reise på cruise.

Avvik fra disse reglene kan forekomme hos enkelte flyselskaper. Det kan også være andre regler om du er gravid med tvillinger, trillinger eller mer. Ta kontakt med flyselskapet du skal reise med eller oss i Apollo for ytterligere informasjon.