Visninger:

Med Apollo skal du føle deg trygg når du er ute og reiser. Med våre forsikringer er du beskyttet mot de vanligste situasjonene som kan oppstå på utenlandsreiser.

Erstatning på stedet

Med forsikringer fra Apollo kan du få erstatning, inntil 2 000 kroner, direkte på stedet. Dette gjelder for de destinasjonene der Apollos reiseledere finnes på reisemålet. Kontakt Gouda alarmsentral om du trenger akutt assistanse.

Kontakt Gouda Alarm på +45 33 15 60 60 (døgnet rundt) eller alarm@gouda.dk

 

Varsel om skade for erstatning

Gi beskjed direkte til Gouda etter hjemkomst for erstatning. Ta vare på legeattest, kvitteringer på eventuelle kostnader og andre papirer som kan være av interesse ved evaluering av skaden.

Søk om etterbetaling via Gouda.