Visninger:
  • Billetten sendes på epost ca 14 dager før avreise
  • Sjekk din "søppelpost" eller andre mapper om den har havnet der
  • Dersom du har bestilt en reise med rutefly vil du få en Apollo billett og i tillegg separate flybilletter per person på epost.
  • Dersom du har bestilt en reise med mindre enn 14 dager til avreise vil du få billetten når reisen er betalt
  • Billetten er reisedokumentet du må ha med deg, det går desverre ikke å bruke bekstillingsbekreftelsen som billett.
  • Billetten må skrives ut eller du må ha tilgang til den på telefon