Visninger:

Ved visse plasser og flytyper er det mulig å benytte en hengevugge som plasseres på veggen fremfor dere. For bestilling av babyvugge og informasjon, gå til Novair Details. Barnet kan veie maksimalt 10 kg og må ikke være over 70 cm langt. Bilstol (bærbar) kan medbringes, men den må være plassert i et eget sete, som bestilles som en vanlig flystol.

Det er ikke tillatt for den voksne passasjeren å ha bilstolen i fanget. Bilstolen må være CE-merket og den må kunne plasseres fremovervendt i flysetet.