Visninger:

Hvis vi finner gjenglemte artikler om bord på flyet tas dette alltid med tilbake til avreiseflyplassen, og leveres direkte til hittegodsavdelingen. Ta derfor kontakt med avreiseflyplassens hittegodsavdeling for å finne igjen det du har glemt på flyet.

Oslo - Gardemoen
Alle gjenstander som leveres inn til hittegodskontoret vil i løpet av et døgn være tilgjengelig på internettsiden MissingX. Siden blir oppdatert jevnlig.

Beliggenhet
Hittegodskontoret finner du i østenden av ankomsthallen (på motsatt side av Flytogterminalen) og drives av AB Servicesystemer.

Åpningstid 
Kontoret er bemannet alle dager kl 05.00 - 24.00.

Kontakt
Kl. 08.00 til 22.00 
Tlf: 64 81 34 77 

Kl. 00.00 til 05.00 
Tlf: 64 82 31 00 

hittegods@abss.no
bagasje@abss.no