Visninger:

Dersom man skal fly med gips må man snakke med sin lege som avgjør om det er mulig å gjennomføre flyreisen. Dersom legen bekrefter at du kan fly krever flyselskapet en legeerklæring. Det må være minst 72 timer fra gipsen er satt på til man får fly.

Vi anbefaler alltid at du tar kontakt med flyselskapets kundeservice før avreise dersom man skal fly med gips.