Näkymät:

Vaikka e-reseptit ovat yleisessä käytössä, on matkustajalla oltava dokumentti, joilla hän pystyy osoittamaan esim. tullissa, että hänellä on oikeus kuljettaa mukanaan henkilökohtaisia lääkkeitä. 

Viranomaiset suosittelevat, että matkustaja ottavat matkalle mukaan ainakin yhden alla mainituista asiakirjoista:

  • lääkärin tulostama potilasohje jossa on lueteltu kaikki potilaalle samalla kertaa määrätyt lääkkeet.

  • apteekista tai lääkkeen määrääjältä saatava allekirjoitettu englanninkielinen yhteenvetotuloste eli jäljennös sähköisistä resepteistä. Jäljennöksen voi tulostaa sellaisista lääkkeistä, jotka on ostettu apteekista.

  • suomenkielinen yhteenveto resepteistä, jonka voit pyytää apteekista tai terveydenhuollosta tai tulostaa itse Omakannasta. Palveluun kirjaudutaan joko sähköisellä henkilökortilla (HST-kortti), pankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteen avulla.

Schengen-sopimuksen mukaan matkustajan, jolla on mukana huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä matkustaessaan toiseen Schengen-maahan, tulee voida näyttää lääkemääräys todeksi kotimaassa määrätyllä lääkärin/apteekin todistuksella. Matkustettaessa Schengen-maiden ulkopuolelle, suosittelemme mukaan otettavaksi lääkäriltä saatua, asianmukaisella kielellä kirjoitettua, todistusta kaikista käyttämistäsi reseptilääkkeistä.

Jotkin maat eivät salli tiettyjen lääkeaineiden maahantuontia. Lisätietoja kohdemaasi säännöistä voit lukea Ulkoministeriön sivuilta.

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemasta Matkailijan terveysoppaasta.