Näkymät:
Monissa hotelleissa on wifi, mutta yhteyden laatu ei ole yhtä nopea tai stabiili kuin Suomessa. Apollomatkat ei ole vastuussa hotellin internet-yhteyden/wifin laadusta. Jotkin hotellit perivät paikan päällä maksun wifistä, tämän tiedon saat huonekuvauksesta.