Näkymät:
Sivuillamme olevissa hotellitietojen huonekuvauksissa on kerrottu, kuuluuko kyseiseen huonetyyppiin ilmastointia. Osassa hotelleja ilmastointi on maksuton, kun taas jotkin hotellit perivät ilmastoinnista maksun paikan päällä. Tämä tieto on kerrottu myös huonekuvauksessa. Ilmastointi voi olla käytössä vain tiettyyn aikaan vuorokaudesta ja se voi olla keskusohjattu. Varsinaisen sesongin ulkopuolisina aikoina ilmastointi on harvoin käytössä.