Näkymät:

Jos olet raskaana, voit matkustaa tietyille raskausviikoille asti. Varustamoiden välillä on eroja, mutta useimpien varustamoiden raja on vasraksuviikko 23. Jos ylität 24. raskausviikon matkan aikana, et valitettavasti voi lähteä risteilylle.

Jos lähdet risteilylle raskaana, tulee lähtöselvityksessä esittää englanninkielinen lääkärintodistus, josta käy ilmi, kuinka pitkällä raskaus on ja että olet riittävän hyvässä kunnossa matkustaaksesi.

Lisätietoa löytyy varustamoiden omilta verkkosivuilta.