Views:

Om du behöver ha med någon medicinsk utrustning på resan, exempelvis CPAP, så behöver det anmälas till oss i detta formulär.

Om utrustningen godkänns så får du ett intyg från oss som du behöver ta med dig på resan.