Views:

Om du har någon typ av kraftig luftburen allergi bör du kontakta oss innan avresa så att vi kan informera besättningen ombord. Du behöver även själv ta ansvar för att meddela personalen vid gaten så att de kan göra ett utrop till de andra passagerarna ombord.
 

Vi serverar inte nötter ombord på våra flygningar men vi kan aldrig garantera att flygningen kommer att vara helt fri från olika allergener, trots uppmaningar till medpassagerarna. 
 

Vid alla typer av luftburen allergi är det viktigt att ta med medicin i handbagaget så att det finns nära till hands om läget skulle bli akut.