Views:
Om din väska har blivit skadad under flygresan så behöver du omgående anmäla det till bagageservice på flygplatsen så att de kan utfärda en PIR-rapport. 

Upptäcker du inte att din väska är skadad innan du lämnar flygplatsen behöver du ta kontakt med bagageservice på flygplatsen du landade på inom 7 dagar från flygningen för att göra en rapport i efterhand. 

Skicka sedan in PIR-rapporten och bokningsnummer till oss här för vidare instruktioner.