Views:
Om du inte är nöjd med din resa kan du skicka in en reklamation till oss här.

Glöm inte att dina synpunkter ska vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomsten.

När din reklamation är oss tillhanda skickar vi en skriftlig bekräftelse. Enklare ärenden svarar vi dock på tidigare. Handläggningstiden beror på att vi ska hinna kontakta berörd personal och samarbetspartners, för att samla in information om ärendet.

När handläggningen är klar får du ett skriftligt besked där vi meddelar vårt beslut.