Views:
Det är inte tillåtet att ta med egen mat ombord, detta för att vi då inte kan garantera säkerhet och komfort för allergiker. 

Undantaget för detta är medhavd mat till spädbarn under 2 år.

Om du lider av svår allergi eller flera olika allergier rekommenderar vi även att du tar med egen mat ombord. 
Behöver du ta med dig egen mat till resan så behöver du ta kontakt med vår kundservice så att vi kan meddela besättningen ombord.