Views:
Vi rekommenderar att du är på flygplatsen i god tid innan avresa för att hinna med incheckning och säkerhetskontroll.

För resor inom EU rekommenderar vi att vara på flygplatsen senast 2 timmar innan avgång. 
För resor utanför EU rekommenderar vi att vara på flygplatsen senast 3 timmar innan avgång.