Views:
För de yngre barnen (2 - 11 år) finns en meny med barnsligt goda favoriter.
Kabinpersonalen serverar alltid barnen först så att de vuxna ska kunna hjälpa till utan att deras egen mat svalnar.

Du hittar våra aktuella menyer här

Det finns även möjlighet att beställa mat till de yngsta ombord (0 - 2 år). Maten som serveras är samma som till de äldre barnen.
Om ni har tagit med egen barnmat till ert spädbarn så kan kabinpersonalen hjälpa till med att värma upp den.