Views:
Om du reser med spädbarn så har barnet inte ett eget säte utan sitter i vuxen persons knä under flygresan. 
För barnets säkerhet får ni ett speciellt säkerhetsbälte som fästes i ditt eget säkerhetsbälte under start och landning.

Observera att flera spädbarn inte får sitta på samma sätesrad så om ni reser med mer än ett spädbarn kommer ni att bli placerade på olika rader. 

Egen barnstol eller babysits kan medtas men den måste vara placerad i ett eget säte, en vuxen passagerare får inte ha en babystol i knät. 
Den maximala storleken på en babysits är 65 cm lång och 45 cm hög. 
Vänligen kontakta din researrangör för att undersöka möjligheten att boka ett extra säte för ditt spädbarn.