Views:
Om du reser med spädbarn så finns det möjlighet att förboka sittplatser med babyvagga ombord på våra flygplan. 

För att kunna använda babyvaggan får barnet väga max 10 kg och vara 70 cm lång.

Du kan boka sittplatser med babyvagga genom att logga in på din bokning här.
Rad 1 plats A,B,C och rad 2 plats D,E,F är de stolsrader där det finns möjlighet till babyvagga.