Views:
Om du redan har bokat och betalat för dina sittplatser kan du inte själv göra några ändringar via Novair Details. 
Vill du ändra dina sittplatser behöver du kontakta vår kundtjänst på telefon så att vi kan hjälpa dig med ändringen. 
Observera att en administrativ kostnad tillkommer vid ändringar i befintliga bokningar.