Visninger:

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsearrangørens lokalguide snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

På rejser med Apollo-rejseledere samt til rejsemål med telefonservice: Du skal reklamere på stedet til Apollos rejseledere eller ringe til det service-nummer, som du modtaget via sms eller i vores velkomstmateriale.
Du finder også telefonnummeret i vores app.

På rejser uden Apollo-rejseleder: Du skal reklamere på stedet ved at ringe til det servicenummer, som du har fået oplyst via sms, mail og ved ankomst til rejsemålet.

Ved individuelle rejser på egen hånd med fleksibel rejselængde og uden nogen som helst form for rejseleder service skal den rejsende straks henvende sig direkte til Apollo i Danmark på tlf. 35201900 eller via mail,
salg@apollorejser.dk 

Reklamerer du ikke straks, som beskrevet ovenfor, kan du miste retten til en efterfølgende erstatning.