Visninger:

Det er normalt ikke en god idé at drikke vandet fra vandhanerne, idet vores maver ikke er vant til bakterieindholdet, og du derfor kan få problemer med maven.
Sydpå kan det ske, at der ikke er vand i hanerne hele dagen, da ferskvand nogle steder er en mangelvare. Mange hoteller og lejligheder vil være forsynet med solopvarmet vand. Dette kan medføre mangel på varmt vand, især på tidspunkter, hvor mange bader på samme tid, og i ydersæsonerne, hvor vejret er mere ustabilt.

El-afbrydelse, olie- og vandmangel kan ligeledes forekomme, og opvarmning af hoteller med centralvarme sker normalt efter behov, som ikke altid stemmer overens med vi nordboers forventning hertil.

Aircondition kan være begrænset til nogle perioder i løbet af dagen, ligesom der typisk ikke vil være tændt for anlægget i ydersæsoner. På mange hoteller er det ikke muligt at lade aircondition køre når værelset/lejligheden forlades. Dette for at mindske energiforbruget, og dermed skåne miljøet. Med mindre andet er oplyst i hotelbeskrivelsen, vil du skulle betale en afgift direkte til hotellet for brug af aircondition. Er der flere separate rum i lejligheden/værelset, så forekommer det, at der kun er installeret aircondition i det ene rum.

Bemærk venligst, at aircondition-anlæg er beregnet til afkøling. Det kan kun benyttes til opvarmning, hvis det tydeligt fremgår af hotelbeskrivelsen.

Disse forhold, ligesom tekniske mekaniske fejl, der kan opstå i enhver installation, er Apollo ikke herre over og kan ikke drages til ansvar for.