Visninger:

I overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler kan flyselskabet nægte transport af passagerer, som f.eks. er påvirket af alkohol eller narkotika. Hvis flyselskabets sikkerhedsbestemmelser og instruktioner, som gives af flyselskabets personale, ikke følges, kan passagerer også nægtes transport. I tilfælde af trusler, vold eller andre hændelser, som medfører ekstra omkostninger, står den ansvarlige passager for omkostningen, og politianmeldelse kan forekomme.

Lider man af en kendt sygdom (f.eks. lunge- eller hjertesygdomme), som kan medføre specielle behov under flyvningen, er det ens eget ansvar at sørge for en erklæring fra speciallæge samt eget forsikringsselskab, som dokumenterer, man er egnet til at deltage på flyvningen. Dette skal indsendes til flyselskabet, som herefter vil tage stilling til, om de kan medbringe passageren. Flyselskaberne kan kræve, man selv medbringer ekstra ilt, hvis man har behov herfor. Flykaptajnen kan til enhver tid afvise passagerer, hvis det skønnes, der vil kunne opstå helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med flyvningen.